9 otázek, které vám pomohou k vytvoření perfektního marketingového plánu

K vytvoření a sepsání skutečně efektivního marketingového plánu je potřeba několik důležitých kroků. Správná diverzifikace tohoto plánu je klíčem k úspěšně nastavené strategii. Abychom vám pomohli proměnit váš běžný marketingový plán v ten skvělý, připravili jsme pro vás několik otázek, na které je důležité si před jeho přípravou odpovědět.

Výhody, které vám přinese vytvoření marketingového plánu

Existuje mnoho důvodů, proč by společnosti měly vytvářet marketingové plány. Marketingový plán přináší řadu výhod, které vám v rámci vašeho podnikání může přinést:

Rozšíření působnosti – firmy mohou postupovat strategicky při rozšiřování své působnosti, ať už se jedná o tuzemský, nebo zahraniční trh.

Jednotné informace – dokument, ve kterém budete mít informace na jednom místě. Můžete z něj vycházet a čerpat při vytváření marketingových materiálů, ale i plánování dalších strategií.

Dodržení rozpočtu – o svém rozpočtu budete mít větší přehled, pokud každé marketingové aktivitě alokujete potřebné finance.

Měřitelnost cílů – každý efektivní marketingový plán musí zahrnovat měřitelné cíle, abyste věděli, že dosahujete požadovaných výsledků. Vhodné je v tomto případě využívat SMART cíle.

Posílení značky – mít vypracovaný strategický marketingový plán vám pomůže k tomu určit, jak nejlépe zviditelnit vaši značku a pomůže vám zejména v rámci její pozitivní prezentace.

9 otázek vedoucích k vytvoření perfektního marketingového plánu

Můžete narazit na různé vzorce, které vám k vytvoření marketingového plánu pomohou. Pokud však chcete vytvořit skutečně perfektní marketingový plán, je důležité si při jeho tvorbě zodpovědět na následující otázky.

Co očekáváte, že od svého marketingu získáte?
Odpověď na tuto otázku vám pomůže pochopit, jaké jsou vůbec vaše marketingové cíle. Určete si, co očekáváte od svých marketingových aktivit v následujícím období (např. 1 rok). Můžete vše posunout ještě o krok dále díky tomu, že si specifikujete, co díky marketingu chcete získat v příštích 3, 5 nebo 10 letech.

Jakou maximální částku chcete za marketingovou propagaci utratit?
Na základě výdajů v předchozím období, vašich odhadů budoucích či kombinací obojího určete a rozdělte marketingový rozpočet na následující rok. K této částce přičtěte ideálně ještě 20 % navíc na neočekávané marketingové výdaje.

Jak poznáte, že to funguje?
Definujte si klíčové ukazatele výkonu (KPI), abyste mohli vyhodnotit, zda vaše aktivity fungují. V případě, že nedochází k jejich plnění, můžete velice rychle provést potřebné aktivity. KPI mohou zahrnovat různé ukazatele od měření příjmů prostřednictvím vašich marketingových kampaní, návštěvnost webových stránek či návratnosti investic.

Koho chcete oslovit?
Určení toho, koho chcete svými marketingovými kampaněmi oslovit, vám pomůže specifikovat cílový trh. Zároveň si definujete, na koho své marketingové aktivity zaměřit, aby bylo docíleno stanoveného výsledku.

Jak dosáhnete svých marketingových cílů?
Jakmile zjistíte, jaké jsou vaše marketingové cíle, budete schopni odpovědět na tuto otázku. Zároveň budete schopni nastavit marketingový plán, který vás k těmto cílům dovede.

Jak dělá marketing vaše konkurence?
Udělejte si průzkum své konkurence. Zaměřte se na jejich webové stránky, sociální média, online recenze a cokoliv dalšího, co objevíte, abyste si definovali, jakou marketingovou komunikaci zajišťují. Zároveň s tím i zjistíte, jaká oblast je jejich slabým článkem, tu můžete využít ve svůj prospěch.

Čím se lišíte od ostatních?
Definujte si, čím se lišíte od ostatních. Určete si jedinečný prodejní bod (UPS). Proveďte průzkum a ptejte se svým zákazníků, proč se rozhodli právě pro vás. UPS vám pomůže efektivně vytvořit strategii marketingového plánu.

Jak chcete, aby lidé poznávali vaši organizaci?
Na tuto otázku si odpovězte z hlediska vaší identity. Zahrnuje to vaše logo, váš „hlas“ značky, barvy, atd. Zkrátka všechno to, jak vás potencionální zákazníci vnímají. Identita vaší značky musí v zákazníkovi vyvolat dobrý pocit. Chcete být považováni za značku, která je laskavá, odpovědná a třeba zákaznicky orientovaná? Nezapomeňte tyto body zařadit do svého plánu, abyste věděli, jak chcete této identity dosáhnout.

Jak plánujete provést výše uvedené body?
Odpověď na tuto otázku vám pomůže vymyslet plán řízení marketingových aktivit. Vše zpracujte do jednoho souhrnného dokumentu, a to včetně zahajovací fáze, plánovací, realizační, monitorovací a uzavírací. Bude tak mnohem pravděpodobnější, že všechny své úkoly dokončíte a naplníte tak všechny cíle svého marketingového plánu.

Nyní, když máte odpovědi na všechny uvedené body a vytvořený dokument, který obsahuje váš kompletní strategický plán, nezbývá nic jiného, než ho implementovat do reálné praxe. Uvedení plánu do praxe a zajištění toho, že splníte své cíle, definujete měřitelné cíle a podle potřeby je upravíte, vám pomůže držet se ve stanoveném rozpočtu. Využívání nástrojů, které vám pomohou realizovat vaše prodejní a marketingové strategie, podstatně zvýší vaši šanci na úspěch. A právě Reago je velmi užitečný nástroj, prostřednictvím kterého dokážete chytře oslovit své zákazníky, ať už pomocí newsletterů či SMS zpráv a splnit tak vybrané cíle vašeho marketingového plánu.

Vyzkoušet aplikaci Reago zcela zdarma >>

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *