9 kroků, které vedou k vytvoření perfektního marketingového plánu pro rok 2024

Rok 2023 se pomalu blíží ke svému konci a za pár dní přivítáme nový rok 2024. S novým rokem nás mimo jiné čekají i nové pracovní výzvy. A jak si poradit s těmi marketingovými? V tom vám poradíme my! 🙂 Připravili jsme pro vás ozkoušených 9 kroků, které sami využíváme při vytváření marketingových plánu. Pojďme na ně.

9 kroků k vytvoření perfektního marketingového plánu

Co očekáváte, že od svého marketingu získáte?

Odpověď na tuto otázku vám pomůže pochopit, jaké jsou vůbec vaše marketingové cíle. Určete si, co očekáváte od svých marketingových aktivit v následujícím období (např. 1 rok). Můžete vše posunout ještě o krok dále díky tomu, že si specifikujete, co díky marketingu chcete získat v příštích 3, 5 nebo 10 letech.

Jakou maximální částku chcete za marketingovou propagaci utratit?

Na základě výdajů v předchozím období, vašich odhadů budoucích či kombinací obojího určete a rozdělte marketingový rozpočet na následující rok. K této částce přičtěte ideálně ještě 20 % navíc na neočekávané marketingové výdaje.

Jak poznáte, že to funguje?

Definujte si klíčové ukazatele výkonu (KPI), abyste mohli vyhodnotit, zda vaše aktivity fungují. V případě, že nedochází k jejich plnění, můžete velice rychle provést potřebné aktivity. KPI mohou zahrnovat různé ukazatele od měření příjmů prostřednictvím vašich marketingových kampaní, návštěvnost webových stránek či návratnosti investic.

Koho chcete oslovit?

Určení toho, koho chcete svými marketingovými kampaněmi oslovit, vám pomůže specifikovat cílový trh. Zároveň si definujete, na koho své marketingové aktivity zaměřit, aby bylo docíleno stanoveného výsledku.

Jak dosáhnete svých marketingových cílů?

Jakmile zjistíte, jaké jsou vaše marketingové cíle, budete schopni odpovědět na tuto otázku. Zároveň budete schopni nastavit marketingový plán, který vás k těmto cílům dovede.

Jak dělá marketing vaše konkurence?

Udělejte si průzkum své konkurence. Zaměřte se na jejich webové stránky, sociální média, online recenze a cokoliv dalšího, co objevíte, abyste si definovali, jakou marketingovou komunikaci zajišťují. Zároveň s tím i zjistíte, jaká oblast je jejich slabým článkem, tu můžete využít ve svůj prospěch.

Čím se lišíte od ostatních?

Definujte si, čím se lišíte od ostatních. Určete si jedinečný prodejní bod (UPS). Proveďte průzkum a ptejte se svým zákazníků, proč se rozhodli právě pro vás. UPS vám pomůže efektivně vytvořit strategii marketingového plánu.

Jak chcete, aby lidé poznávali vaši organizaci?

Na tuto otázku si odpovězte z hlediska vaší identity. Zahrnuje to vaše logo, váš „hlas“ značky, barvy, atd. Zkrátka všechno to, jak vás potencionální zákazníci vnímají. Identita vaší značky musí v zákazníkovi vyvolat dobrý pocit. Chcete být považováni za značku, která je laskavá, odpovědná a třeba zákaznicky orientovaná? Nezapomeňte tyto body zařadit do svého plánu, abyste věděli, jak chcete této identity dosáhnout.

Jak plánujete provést výše uvedené body?

Odpověď na tuto otázku vám pomůže vymyslet plán řízení marketingových aktivit. Vše zpracujte do jednoho souhrnného dokumentu, a to včetně zahajovací fáze, plánovací, realizační, monitorovací a uzavírací. Bude tak mnohem pravděpodobnější, že všechny své úkoly dokončíte a naplníte tak všechny cíle svého marketingového plánu.

A proč vlastně tohle všechno děláme a proč je marketingový plán důležitým faktorem k rozjetí úspěšného podniku?

Výhody marketingového plánu

Rozšíření působnosti – firmy mohou postupovat strategicky při rozšiřování své působnosti, ať už se jedná o tuzemský, nebo zahraniční trh.

Jednotné informace – dokument, ve kterém budete mít informace na jednom místě. Můžete z něj vycházet a čerpat při vytváření marketingových materiálů, ale i plánování dalších strategií.

Dodržení rozpočtu – o svém rozpočtu budete mít větší přehled, pokud každé marketingové aktivitě alokujete potřebné finance.

Měřitelnost cílů – každý efektivní marketingový plán musí zahrnovat měřitelné cíle, abyste věděli, že dosahujete požadovaných výsledků. Vhodné je v tomto případě využívat SMART cíle.

Posílení značky – mít vypracovaný strategický marketingový plán vám pomůže k tomu určit, jak nejlépe zviditelnit vaši značku a pomůže vám zejména v rámci její pozitivní prezentace.

Nyní, když máte odpovědi na všechny uvedené body a vytvořený dokument, který obsahuje váš kompletní strategický plán, nezbývá nic jiného, než ho implementovat do reálné praxe. Uvedení plánu do praxe a zajištění toho, že splníte své cíle, definujete měřitelné cíle a podle potřeby je upravíte, vám pomůže držet se ve stanoveném rozpočtu. Využívání nástrojů, které vám pomohou realizovat vaše prodejní a marketingové strategie, podstatně zvýší vaši šanci na úspěch. A právěaplikace Reago je velmi užitečný nástroj, prostřednictvím kterého dokážete chytře oslovit své zákazníky prostřednictvím newsletterů a SMS zpráv a splnit tak vybrané cíle vašeho marketingového plánu.

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *