5 chyb, kterých se vyvarovat u SMS a e-mail marketingu

Existuje řada chyb, kterých se můžete dopustit při rozesílání SMS nebo e-mailových kampaní. V našem dnešním článku se zaměříme na ty nejčastější.

První chyba: Nemáte souhlas k rozesílání marketingových SMS nebo e-mailů

Jedna z nejčastějších chyb, kterých se organizace dopouštějí je ta, že nemají souhlas od svých kontaktů pro rozesílání marketingových SMS nebo e-mailů. Pokud i vy rozesíláte svým odběratelům SMS zprávu, která obsahuje marketingové sdělení, musíte mít tento souhlas. Tento souhlas můžete zahrnout do svých obchodních podmínek, se kterými zákazníci souhlasí při dokončování objednávky, a nebo je výslovně požádat o zaškrtnutí souhlasu se zasíláním tohoto typu sdělení například při přihlašování k odběru novinek.

Druhá chyba: Nepřízpůsobíte obsah sdělení e-mailu nebo SMS

Mezi další chybu se řadí i to, že nedochází k přizpůsobení obsahu sdělení v SMS zprávě nebo e-mailu dané cílové skupině. Firmy rozesílají obecné a neosobní zprávy svým zákazníkům a riskují tak, že ztratí jejich zájem a pozornost. Snažte se odesílat takové zprávy, které budou obsahovat například jméno zákazníka a nebo třeba přání k narozeninám či svátku. Sdělení může obsahovat i připomínku jeho posledního nákupu a doplnění zásob nebo speciální VIP slevu za věrnost k vaší značce.

Třetí chyba: Zprávy odesíláte až příliš často

Klíčové je nastavit správnou frekvenci rozesílání SMS zpráv.
Pokud budete rozesílat až příliš mnoho SMS, zákazníkovi se mohou jevit jako obtěžující. Najděte správnou rovnováhu v rámci vašeho podnikatelského zaměření a posílejte SMS zprávy nebo newslettery, které jsou relevantní a včasné. Zasíláním menšího počtu zpráv, které mají hodnotnější obsah, zvýšíte tak šanci na vytvoření pevnějšího vztahu se svými zákazníky.

Čtvrtá chyba: Netestujete SMS ani newslettery

Čtvrté chyby, které se můžete dopustit při rozesílání SMS a e-mailů je ta, že tyto zprávy netestujete před jejich odesláním. Testování je klíčem k úspěchu a toho, aby sdělení bylo přesvědčivé, stručné a účinné. Testování zpráv může zahrnovat odesílání malé skupině lidí a získání zpětné vazby a nebo používání A/B testů k porovnání různých verzí sdělení. Díky tomu tak zjistíte, která SMS a e-mail funguje lépe a který obsah tím pádem můžete odeslat na celý segment. Zlepšíte nejenom účinnost sdělení, ale ušetříte zbytečné náklady.

Pátá chyba: Nevyhodnocujete data

Je obtížné ocenit sílu e-mailů a SMS jako komunikačních kanálů, pokud nesledujete a neanalyzujete data. Rozesílání sdělení přes platformu, která nabízí reporting dat, je klíčem k úspěchu v rámci vaší komunikační strategie. Schopnost podívat se a vyhodnotit fakta a čísla týkající se návratnosti investic, zapojení, zásadních změn pro budoucí komunikaci a dalších klíčových ukazatelů výkonnosti je nedílnou součástí úspěchu marketingových SMS a e-mail kampaní.

Až budete plánovat své komunikační strategie na další období, využijete síly SMS a newsletterů a nezapomeňte se vyhnout výše zmíněným chybám, které by vás stály zbytečný čas a náklady. Využijte k tomu aplikaci Reago a začněte účinně komunikovat se svými zákazníky.

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *