Jak budovat e-mailovou databázi v roce 2022?

E-mailová databáze, která v sobě obsahuje relevantní kontakty, patří mezi důležité faktory úspěšné marketingové komunikace. Prostřednictvím e-mailové komunikace tak můžete velmi snadno nabízet své produkty...

Vylepšený pokročilý filtr kontaktů

V Reagu jsem ještě více vylepšili pokročilý filtr kontaktů. Nově tak můžete mimo jiné vytvářet segmenty podle data, a to dle hodnoty „dnes“ a „zítra“....

Díky SMS máme o 1/3 více objednávek

SMS zprávy tvoří velmi efektivní komunikační kanál zvlášť, pokud ho využíváte pro SMS marketing. A o tom, jak v praxi skutečně funguje a jaké dokáže...

Proč má SMS jenom 160 znaků?

Prostřednictvím SMS zpráv mohou lidé odesílat krátké textové zprávy mezi mobilními zařízeními. V anglické abecedě jsou tyto zprávy omezené na 160 znaků včetně mezer. Toto...